Sidhuvudbild

Välkommen till Parment Psykologi

Specialistkompetens och Moderna Evidensbaserade metoder

METAKOGNITIV TERAPI - MCT
Kognitiv beteendeterapi - KBT
Psykologisk Behandling, Konsultation och Psykologisk rådgivning
Handledning - Utbildning

Danssteg.jpg

Här möts du av:

Effektiva och evidensbaserade psykologiska metoder

Specialistkompetens

Ett personligt engagemang

Gedigen klinisk erfarenhetUTBILDNING-AKTUELLT
Specialistkurs för Psykologer
Metakognitiv terapi, MCT
Stockholm 8-9 April och 16-17 Maj 2019
För kursinfo, se: https://www.psykologforbundet.se/globalassets/a-specialist/kurser-2019/metakognitiv-terapi-mct-specialist-kurs-ra2371-myhr-parment.pdf

Medlemskap i:

Sveriges psykologförbund
www.psykologforbundet.se

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) www.sfkbt.se och

Beteendeterapeutiska föreningen www.kbt.nu

Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE) www.mct-institute.se

Ramavtal för handledning med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

- Vi har ramavtal med SLSO avseende Professionell handledning, KBT samt
- Ramavtal som utbildningshandledare vid Kompetenscentrum för psykoterapi, SLSO

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in