Sidhuvudbild

Välkommen till Parment Psykologi

Specialistkompetens och Moderna Evidensbaserade metoder

METAKOGNITIV TERAPI - MCT
Kognitiv beteendeterapi - KBT
Psykologisk Behandling, Konsultation och Psykologisk rådgivning
Handledning - Utbildning

Danssteg.jpg

Här möts du av:

Effektiva och evidensbaserade psykologiska metoder

Specialistkompetens

Ett personligt engagemang

Gedigen klinisk erfarenhet

AKTUELLT
SPECIALISTKURS FÖR PSYKOLOGER
METAKOGNITIV TERAPI MCT

24-25 oktober och 5-6 december 2019
för mer info, se: https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Specialistkurser-katalog/Alla-inriktningar/metakognitiv-terapi-mct/

Medlemskap i:

Sveriges psykologförbund
www.psykologforbundet.se

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) www.sfkbt.se och

Beteendeterapeutiska föreningen www.kbt.nu

Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE) www.mct-institute.se

Ramavtal för handledning med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

- Vi har ramavtal med SLSO avseende Professionell handledning, KBT samt
- Ramavtal som utbildningshandledare vid Kompetenscentrum för psykoterapi, SLSO

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in