Sidhuvudbild

Välkommen till Parment Psykologi

Specialistkompetens och Moderna Evidensbaserade metoder

METAKOGNITIV TERAPI - MCT
Kognitiv beteendeterapi - KBT
Psykologisk Behandling, Konsultation och Psykologisk rådgivning
Handledning - Utbildning

Danssteg.jpg

Medlemskap i:

Sveriges psykologförbund
http://www.psykologforbundet.se

Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE)
http://www.mct-institute.se

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) http://www.sfkbt.se och

Beteendeterapeutiska föreningen http://www.kbt.nu

Ramavtal för handledning

- Vi har ramavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO avseende Professionell handledning, KBT samt
- Ramavtal som utbildningshandledare vid Kompetenscentrum för psykoterapi, SLSO

Här möts du av:

Effektiva och evidensbaserade psykologiska metoder.

Specialistkompetens

Ett personligt engagemang

Gedigen klinisk erfarenhet

MCT MASTERCLASS I STOCKHOLM 2020

Ett unikt tillfälle. För första gången i Sverige
2 årig utbildning för psykologer, psykoterapeuter, läkare

Undervisningen leds direkt av upphovsmannen professor Adrian Wells och av professor Hans Nordahl. Utbildningen arrangeras av MCT institute i samarbete med föreningen Metakognitiv terapi i Sverige. Anmälan kan göras till Göran Parment eller Peter Myhr MCT-Stockholm http://www.mct-stockholm.se, se info:
https://www.mct-institute.se/wp-content/uploads/2019/05/MCT-Masterclass_Stockholm_2020_advert-1.pdf

Specialistkurs Metakognitiv terapi för psykologer

En fjärde omgång av kursen genomförs 23-24 mars samt 5-6 maj 2020 i Stockholm.
Specialistkursen kan ses som introducerande för psykologer som på ett väsentligt sätt vill öka sin förståelse för modellen.
För kursplan, mer info, anmälan, kontakta Göran Parment eller Peter Myhr http://www.mct-stockholm.se

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in