Sidhuvudbild

Välkommen till Parment Psykologi

Specialistkompetens och Moderna Evidensbaserade metoder

METAKOGNITIV TERAPI - MCT
Kognitiv beteendeterapi - KBT
Psykologisk Behandling, Konsultation och Psykologisk rådgivning
Handledning - Utbildning
Vi erbjuder också MCT via videosamtal

Danssteg.jpg

Medlemskap i:

Sveriges psykologförbund
http://www.psykologforbundet.se

Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE)
http://www.mct-institute.se

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) http://www.sfkbt.se och

Beteendeterapeutiska föreningen http://www.kbt.nu

Ramavtal för handledning

- Vi har ramavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO avseende Professionell handledning, KBT samt
- Ramavtal som utbildningshandledare vid Kompetenscentrum för psykoterapi, SLSO

Här möts du av:

Effektiva och evidensbaserade psykologiska metoder.

Specialistkompetens

Ett personligt engagemang

Gedigen klinisk erfarenhet

Besvär med oro och ältande?

MCT är en högeffektiv, evidensbaserad behandling vid oro, grubblande, ångest, nedstämdhet och stress. MCT är också effektivt vid problem med negativ självbild.

MCT MASTERCLASS I STOCKHOLM 2020

Ett unikt tillfälle. För första gången i Sverige
2 årig utbildning för psykologer, psykoterapeuter, läkare

Undervisningen leds direkt av upphovsmannen professor Adrian Wells och av professor Hans Nordahl. Utbildningen arrangeras av MCT institute i samarbete med föreningen Metakognitiv terapi i Sverige. Anmälan kan göras till Göran Parment eller Peter Myhr MCT-Stockholm http://www.mct-stockholm.se, se info:
https://www.mct-institute.se/wp-content/uploads/2019/05/MCT-Masterclass_Stockholm_2020_advert-1.pdf

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in