Sidhuvudbild

Göran Parment

bild-gp-jan16.jpg

Utbildning/Kompetens:

- Legitimerad psykolog
- Specialist i klinisk psykologi, inriktning psykologisk behandling
- Legitimerad psykoterapeut, KBT
- Certifierad inom Metakognitiv terapi, MCT (Level 1) & Advanced (Level 2) http://mct-institute.co.uk/mct-registered-therapists
- Handledare inom Metakognitiv terapi, MCT och Kognitiv beteendeterapi, KBT

Bakgrund:
Jag har lång klinisk erfarenhet som psykolog, psykoterapeut och handledare inom MCT och KBT. Jag arbetar med vuxna individuellt och har också lång erfarenhet av psykologarbete inom BUP. Jag är idag engagerad som psykoterapihandledare på flera utbildningsinstitut för psykoterapiutbildning och arbetar också med handledning inom BUP, primärvård och vuxenpsykiatri. Jag handleder också i Metakognitiv terapi, MCT och jag har pågående utbildnings- och handledningsuppdrag i direkt samarbete med Professor Adrian Wells, upphovsman till MCT och Professor Hans Nordahl vid MCT-institute. Jag är ofta ute och föreläser på psykolog- och psykoterapeututbildningar om Metakognitiv terapi. Tillsammans med min kollega Peter Myhr, MCT-Stockholm, har jag arrangerat ett flertal specialistkurser för psykologer om Metakognitiv terapi.
Jag har erfarenhet av de flesta former av psykologisk/psykiatrisk problematik hos människor i alla åldrar samt av andra problem/utmaningar som livskriser, negativa livsmönster, osäker självkänsla, stress och relationsproblem. Jag är styrelsemedlem i föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE.

MCT eller handledning via videosamtal
Har du långt till Stockholm? Göran Parment erbjuder också MCT och handledning via videosamtal.

Medlem i:
Jag är medlem i och följer etiska riktlinjer från Sveriges psykologförbund www.psykologforbundet.se,
Beteendeterapeutiska föreningen www.kbt.nu samt styrelsemedlem i föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE) www.mct-institute.se

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm