Sidhuvudbild

Göran Parment

bild-gp-jan16.jpg

Utbildning/Kompetens:

- Legitimerad psykolog
- Legitimerad psykoterapeut, KBT
- Certifierad inom Metakognitiv terapi, MCT (Level 1) & Advanced (Level 2) http://mct-institute.co.uk/mct-registered-therapists
- Specialist i klinisk psykologi, inriktning psykologisk behandling
- Handledare inom kognitiv beteendeterapi, KBT och Metakognitiv terapi, MCT

Bakgrund:
Jag har lång klinisk erfarenhet som psykolog, psykoterapeut och handledare inom KBT. Jag arbetar med vuxna individuellt och har också lång erfarenhet av psykologarbete inom BUP. Jag är idag engagerad som psykoterapihandledare på flera utbildningsinstitut för psykoterapiutbildning, som handledare/mentor för specialistpsykologer och arbetar också med handledning inom BUP och vuxenpsykiatri. Jag handleder även i Metakognitiv terapi, MCT och jag har pågående utbildnings- och handledningsuppdrag i direkt samarbete med Professor Adrian Wells, upphovsman till MCT och Professor Hans Nordahl vid MCT-institute.
Jag har erfarenhet av de flesta former av psykologisk/psykiatrisk problematik hos människor i alla åldrar samt av andra problem/utmaningar som livskriser, negativa livsmönster, osäker självkänsla, stress och relationsproblem.

MCT eller handledning via videosamtal
Har du långt till Stockholm? Göran Parment erbjuder i vissa fall MCT och handledning via videosamtal.

Medlem i:
Jag är medlem i och följer etiska riktlinjer från Sveriges psykologförbund www.psykologforbundet.se,
Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) www.sfkbt.se, Beteendeterapeutiska föreningen www.kbt.nu samt styrelsemedlem i föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE) www.mct-institute.se

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm