Sidhuvudbild

Referenser

Några av de uppdragsgivare som anlitat oss:

Karolinska institutet, Centrum för psykiatriforskning

Linköpings universitet, Psykologiska institutionen

Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Uppsala universitet, Psykologiska institutionen

Umeå universitet, Institutionen för klinisk vetenskap

MCT-institute i Manchester och Trondheim http://www.mct-institute.co.uk

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Ericastiftelsen

Sveriges Psykologförbund/ IHPU, Psykologiutbildarna AB

Stockholms läns landsting - Mottagningar för Vuxenpsykiatri och Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP)

Capio Psykiatri AB

Praktikertjänst Psykiatri AB

Prima Barn- och Vuxenpsykiatri

Psykologpartners

Enheten för Kris- och Traumabehandling, Kris och Traumacentrum Stockholm

Jämtlands läns landsting

Landstinget i Blekinge

Landstinget i Sörmland

Landstinget i Värmland

Stockholms Stad

Försäkringskassan

Trygg Hansa

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm