Sidhuvudbild

Gunvor Mjös Parment

DSC06095.JPG

Utbildning:

- Legitimerad psykolog
- Legitimerad psykoterapeut inom KBT
- Certifierad inom Metakognitiv terapi, MCT (Level 1) & Advanced (Level 2) http://mct-institute.co.uk/mct-registered-therapists

Bakgrund:
Jag är utbildad i KBT och Metakognitiv terapi, MCT. Jag har jag mycket erfarenhet av behandling av depression, stress och ångestbesvär, - t ex Generaliserat ångestsyndrom/GAD. Metakognitiv terapi, MCT ger oftast en snabbare och effektivare hjälp vid Generaliserad ångest och andra besvär där oro, ältande och negativa tankeprocesser utgör problem. Nyare forskning pekar mot att MCT är effektivare än KBT vid Generaliserad ångest. Dessutom är jag van att behandla stress-, utmattningsproblematik och besvär med negativ självbild. Jag har arbetat med psykologisk behandling/ psykoterapi med människor i olika åldrar och skeden av livet. Tidigare har jag arbetat som psykolog inom BUP med barn, ungdomar, familjer och föräldrar samt med ungdomar och unga vuxna inom ätstörningsvård.

Medlem i:
Jag är medlem i och följer etiska riktlinjer från Sveriges psykologförbund www.psykologforbundet.se
Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) www.kbt.nu samt styrelsemedlem i föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE) www.mct-institute.se

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm