Sidhuvudbild

Parment Psykologi AB

Specialistkompetens och Moderna Evidensbaserade metoder:

Parment Psykologi AB erbjuder moderna evidensbaserade metoder. – Här finns specialistkompetens inom området Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Metakognitiv terapi (MCT), handledning och konsultation. Förutom att vi själva bedriver KBT och MCT, är företaget också aktivt involverat i utbildning vid flera universitet och utbildningsinstitut.

Vem kan vända sig hit?
Vi åtar oss uppdrag från dig som privatperson, från verksamheter inom landsting, kommun och universitet/högskola samt från företag och företagshälsovård.

Metakognitiv terapi eller handledning via videosamtal
Har du långt till Stockholm? Göran Parment erbjuder i vissa fall MCT och handledning via videosamtal.

Att vi är legitimerade psykologer och psykoterapeuter innebär bl a att våra yrkestitlar/utbildningar är godkända av Socialstyrelsen och att vår verksamhet bedrivs med IVO, Inspektionen för vård och omsorg som tillsynsmyndighet.

I företaget arbetar:

Göran Parment
Legitimerad psykolog
Legitimerad psykoterapeut
Certifierad inom Metakognitiv terapi, MCT (Level 1) & Advanced (Level 2)
Specialist i klinisk psykologi
Handledare inom KBT och MCT

Gunvor Mjös Parment
Legitimerad psykolog
Certifierad inom Metakognitiv terapi, MCT (Level 1) & Advanced (Level 2)
Legitimerad psykoterapeut inom KBT

Erfarenhet:

Här finns lång och bred klinisk erfarenhet av psykologisk behandling och psykoterapi vid olika former av problematik hos vuxna, barn och ungdomar samt av andra problem/utmaningar som livskriser, negativa livsmönster, osäker självkänsla, stress och relationsproblem.

Vi har lång erfarenhet av utbildnings- och handledningsuppdrag inom högskola/ universitet / institut för psykoterapiutbildning samt av verksamhetshandledning inom vuxenpsykiatri och Barn- och ungdomspsykiatri.

Här finns också erfarenhet av att, i samarbete med företag och företagshälsovård, utforma psykologisk konsultation/ -behandling. Vi kan t ex erbjuda samtal med fokus på stresshantering, konflikthantering, livskriser, personlig utveckling och stöd i chefsrollen

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm