Sidhuvudbild

Metakognitiv terapi MCT

Utöver traditionell KBT är vi också utbildade och certifierade inom Metakognitiv terapi, MCT; - Grundläggande (Level 1) & Advanced (Level 2).

Metakognitiv terapi, MCT är en kvalificerad evidensbaserad psykologisk behandling. För att kunna utföra behandlingen med avsedd hög kvalitet förutsätts adekvat utbildning och träning i metoden. Reglerad utbildning i MCT ges endast av MCT institute i Manchester och Trondheim http://mct-institute.co.uk/
Vi finns båda registrerade på MCT institutes förteckning över terapeuter med reglerad och godkänd utbildning i MCT, se : http://mct-institute.co.uk/mct-registered-therapists

MCT är en effektiv och evidensbaserad korttidsbehandling vid Generaliserat ångestsyndrom, GAD, Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, Depression och Social fobi/ Social Ångest.

Vi har också mycket goda erfarenheter av MCT som effektiv behandling vid stressrelaterad problematik. Personer med stressbesvär och utmattningstillstånd beskriver ofta oro, grubblande och annan ihållande negativ tankeverksamhet som en del av problembilden. I MCT finns mycket effektiva metoder för att minska negativ tankeverksamhet, vilket i sin tur brukar medföra minskad stress och minskade emotionella besvär. MCT ger också nya möjligheter att effektivt arbeta med problem som negativ självbild.

MCT har även testats kliniskt för andra typer av psykologiska besvär som t ex Tvångssyndrom, OCD, Hälsoångest, Livskriser och Personlighetsstörningar/ -syndrom.
Parment Psykologi har pågående utbildningsuppdrag i direkt samarbete med Professor Adrian Wells, upphovsman till MCT och Professor Hans Nordahl vid MCT-institute.

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm