Sidhuvudbild

Välkommen till Parment Psykologi

Specialistkompetens och Moderna Evidensbaserade metoder

METAKOGNITIV TERAPI - MCT
Kognitiv beteendeterapi - KBT
Psykologisk Behandling, Konsultation och Psykologisk rådgivning
Handledning - Utbildning
Vi erbjuder också MCT via videosamtal

Medlemskap i:

Sveriges psykologförbund
http://www.psykologforbundet.se

Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE)
http://www.mct-institute.se

Beteendeterapeutiska föreningen http://www.kbt.nu

Ramavtal för handledning

- Vi har ramavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO avseende Professionell handledning, KBT samt
- Ramavtal som utbildningshandledare vid Kompetenscentrum för psykoterapi KCP, Karolinska institutet-Stockholms läns landsting

Samarbete med

MCT institute i Manchester och Trondheim, http://www.mct-institute.com

Ny lärobok om Metakognitiv terapi Att förstå och effektivt behandla psykologiska problem

mct---metakognitiv-terapi---att-forsta-och-ef.png Den första läroboken skriven på svenska. Ges ut av Studentlitteratur i augusti 2023. Författare är Göran Parment. För närmare beskrivning, se länk nedan: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/psykologi/psykoterapi/mct---metakognitiv-terapi/

Här möts du av:

Effektiva och evidensbaserade psykologiska metoder.

Specialistkompetens

Ett personligt engagemang

Gedigen klinisk erfarenhet

Problem med oro och grubblande?

MCT är en högeffektiv, evidensbaserad behandling vid oro, grubblande, ångest, nedstämdhet och stress. MCT är också effektivt vid problem med negativ självbild.

Vi är anslutna till MCT-Online

MCT-Online är en förmedlingstjänst för MCT via videosamtal där du som klient kan boka in dig direkt hos terapeut för MCT. Du som genomgår eller genomgått MCT Masterclass kan boka in dig för handledning. Alla terapeuter som är anslutna till MCT-Online har gedigen klinisk erfarenhet och har genomgått avancerad träning i MCT. Se vidare: https://www.mct-online.org/

Specialistkurs Metakognitiv terapi för psykologer

Tillsammans med MCT-Stockholm/ Peter Myhr genomför vi under hösten 2023 en ny omgång av specialistkursen Metakognitiv terapi. Kursutvärderingarna från tidigare omgångar har varit mycket positiva. Kursen ges i Stockholm 16-17 oktober samt 30 november-1 december 2023. För fullständig kursplan och anmälan se: https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Specialistkurser-katalog/Alla-inriktningar/metakognitiv-terapi-mct4/

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in