Sidhuvudbild

Välkommen till Parment Psykologi

Specialistkompetens och Moderna Evidensbaserade metoder

METAKOGNITIV TERAPI - MCT
Kognitiv beteendeterapi - KBT
Psykologisk Behandling, Konsultation och Psykologisk rådgivning
Handledning - Utbildning
Vi erbjuder också MCT via videosamtal

Danssteg.jpg

Medlemskap i:

Sveriges psykologförbund
http://www.psykologforbundet.se

Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige (MCT-SE)
http://www.mct-institute.se

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) http://www.sfkbt.se och

Beteendeterapeutiska föreningen http://www.kbt.nu

Ramavtal för handledning

- Vi har ramavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO avseende Professionell handledning, KBT samt
- Ramavtal som utbildningshandledare vid Kompetenscentrum för psykoterapi KCP, Karolinska institutet-Stockholms läns landsting

Samarbete med

MCT institute i Manchester och Trondheim, http://www.mct-institute.com

Här möts du av:

Effektiva och evidensbaserade psykologiska metoder.

Specialistkompetens

Ett personligt engagemang

Gedigen klinisk erfarenhet

Problem med oro och grubblande?

MCT är en högeffektiv, evidensbaserad behandling vid oro, grubblande, ångest, nedstämdhet och stress. MCT är också effektivt vid problem med negativ självbild.

Specialistkurs Metakognitiv terapi för psykologer

Tillsammans med MCT-Stockholm/ Peter Myhr genomför vi i höst en ny omgång av specialistkursen Metakognitiv terapi. Kursutvärderingarna från tidigare omgångar har varit mycket positiva. Kursen ges i Stockholm 4-5 oktober samt 25-26 november 2021. För fullständig kursplan och anmälan se https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Specialistkurser-katalog/Alla-inriktningar/specialistkurs-metakognitiv-terapi-mct2/

MCT MASTERCLASS 2022 International

Nästa MCT Masterclass 2022-2023 blir online
Undervisningen leds direkt av upphovsmannen professor Adrian Wells och av professor Hans Nordahl. MCT Masterclass är den enda kvalitetssäkrade utbildningen i Metakognitiv terapi MCT, för vidare info, se:
https://mct-institute.co.uk/mct-master-class/

Parment Psykologi AB - besöksadress S:t Paulsgatan 33B - postadress S:t Paulsgatan 33A - 118 48 Stockholm

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in